طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلاینده ها، دبستان های مشهد فردا تعطیل خواهد بود.