خبرگزاری امارات گزارش داد حمود الحربی،  مدیر پروژه مالیات بر ارزش افزوده اداره ذکات و مالیات عربستان تایید کرده است مجازات های سخت گیرانه ای برای کسانی که در این طرح ثبت نام نکرده اند و یا قوانین را نقض کنند، در نظر گرفته خواهد شد.

وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری عربستان اعلام کرده است که با همکاری اداره کل ذکات و مالیات، گشت های بازرسی را در بازارها و شرکتهای تجاری سراسر عربستان، به منظور شناسایی تخلفات مقابله در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تشدید خواهد کرد.

 

عربستان از روز دوشنبه اعمال مالیات بر ارزش افزوده را در راستای برنامه این کشور برای افزایش درآمدهای خود آغاز کرده است. این مالیات ۵ درصدی روی طیف وسیعی از بخش ها نظیر غذا، لباس، محصولات الکترونیکی، بنزین، تلفن همراه، قبوض آب و برق و رزرو هتل اعمال می شود.

این مالیات در چارچوب موافقت نامه واحد مورد تایید اعضای شورای همکاری خلیج فارس، توسط عربستان اعمال می شود. این کشور تاکنون مالیات ۱۰۰ درصدی روی محصولات دخانیات و نوشیدنی های انرژی زا و ۵۰ درصدی روی نوشیدنیهای شیرین را اعمال کرده است.

 

الحربی گفت: وضع مالیات بر ارزش افزوده به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت عربستان کمک خواهد کرد  که برای امور زیرساختی و توسعه ای به کار خواهد رفت. وی در ادامه افزود: مالیات بر ارزش افزوده به حل چالشها و رشد پایدار کمک خواهد کرد.