صدرالدین علیپور با بیان این مطلب افزود: موش به عنوان یک آفت در اکوسیستم شهری در همه جای دنیا وجود دارد اما طبیعتا وجود منابع غذایی بیشتر و یا  کنترل غیرموثر موجب ازدیاد جمعیت و بعضا خروج از روند طبیعی این جاندار می‌شود.

وی با اشاره به این که استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل جمعیت موش هم به دلیل آلودگی ایجاد شده برای آب‌های زیرزمینی  و خاک  و هم بخارات و گازهای  ناشی از آن ضررهایی دارد گفت: اخیرا برای کنترل جمعیت موش‌ها در دنیا استفاده از سموم بیولوژیک، تله‌ها چسبی و خوراک‌های عقیم کننده  و حتی از استفاده از تفنگ بادی رایج شده است.

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به وضعیت پایتخت در این خصوص اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخر دوره قبل شهرداری تهران این موضوع کمی رها شده بود برنامه‌های جدی از سوی مدیریت شهری تهران برای کنترل و کاهش جمعیت موش‌ها با روشهای بی خطر برای محیط زیست در دست اجرا است.

وی افزود: شهرداری تهران در تلاش است تا با استفاده از آخرین یافته‌های علمی دنیا به مقابله با این جونده موذی برود و قطعا نتایج اجرای این طرح‌ها به اطلاع عموم می‌رسد.

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: اما اینکه عنوان شده است این موش‌ها آدم‌خوار هستند اغراقی بیش نیست و بازی کانال‌های مجازی برای جلب مخاطب است.

وی با بیان این که طرح این موضوع که زلزله‌ای بیاید و انسانها زیر آوار بمانند و موش‌ها بخواهند عامل را تشدید کنند بحثی کاملا حاشیه‌ای و درجه چندم است تاکید کرد: این مورد در مقایسه با ده‌ها موردی که در تهران بر وخامت فاجعه می‌افزایند مانند انشعابات گاز ومخاطرات احتمالی کانالهای فاضلاب، لوله‌های پوسیده انتقال آب و نشت آب و آلودگی سراسری آن، آلودگی  ناشی از پسماندهای پخش شده مواد عفونی، آلودگی خاک و شیوع بیماریهای مسری، پخش شدن مواد آزبستی و مواد خطرناک و بیماریهای متاثر از آنها و ... در قیاس با این بحرانها موضوع موش‌ها نه تنها موضوع حاشیه‌ای درجه چندم محسوب می‌شود بلکه در کنار موارد عنوان شده که در دنیا مورد مشابه در زمان بروز زمین‌لرزه داشته‌اند، اصلا موضوع موش‌های آدم‌خوار موضوع گزارش شده‌ای در زلزله‌های جهان نیست.

علیپور با تاکید بر این که شهرداری تهران بنا به وظایف خود تمام تلاش خود را برای کنترل جمعیت موش‌های پایتخت انجام می‌دهد افرود: در عین حال دغدغه اصلی شهرداری مدیریت بحران زلزله احتمالی پایتخت است که در این راستا برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حال انجام است و شهروندان مطمئن باشند شهرداری تهران با تمام توان در کنار مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال انتظار داریم مسوولان، کارشناسان و شبکه‌های اجتماعی به جای ایجاد نگرانی بی اساس برای شهروندان تهرانی به موضوعات پایه‌ای و آموزشی در خصوص زمین‌لرزه احتمالی تهران بپردازند.