نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور متشکل از: وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)، رئیس سازمان بهزیستی کشور(دبیر)، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزارت علوم، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون سازمان صداوسیما، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندگان تشکلهای غیردولتی جانبازان نماینده شبکه‌های ملی تشکلهای مردم نهاد، رئیس شورای عالی استانها و نماینده سایر دستگاه حسب المورد بنا به دعوت رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، موافقت کردند.

براساس تبصره یک این ماده ستاد مکلف است در امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده دو این قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.

براساس تبصره دو، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.