بررسی‌های انجام شده توسط متخصصان هلندی نشان داده است که یک هشتم ورزشکاران نوجوان حداقل یک بار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند و چهار درصد آنها این مساله را تایید کرده‌اند.

بررسی‌ها در این زمینه بین سال‌های 2001 تا 2007 انجام شده است. گزارش ها حاکی از آن است که  60 درصد قربانیان زیر 16 سال سن دارند و 70 درصد از موارد آزار جنسی توسط مربی یا سرمربی تیم انجام شده است.

فوتبال، شنا و ژیمناستیک به ترتیب پر خطرترین رشته‌های ورزشی‌ها بلحاظ احتمال وقوع آزارجنسی هستند.