به گزارش ایسنا، دکتر وحیدی با بیان اینکه مسائل کارشناسی فراوانی درخصوص طرح تعاون اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در چند ماه اخیر صورت گرفته است، گفت: در این طرح تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یک استان می توانند ساعت موظف تدریس خود را در صورت عدم تکمیل در واحد محل اشتغال، در سایر واحدهای استان اخذ کنند.

مدیرکل امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای هیات علمی در صورت عدم تکمیل ساعت موظفی تدریس، می توانند ساعت های کسر تدریس خود را با مجوز شورای آموزشی استان، رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان و تایید امور هیات علمی، در سایر واحدهای استان مربوطه اخذ کنند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همواره تکمیل ساعت موظفی تدریس بوده است، گفت: با اجرایی شدن این طرح، مشکل کسر ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی حل خواهد شد و ماموریت یا انتقال عضو هیات علمی در داخل یک استان صورت نمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر وحیدی در ادامه با اشاره به بحث تعیین تکلیف اعضای هیات علمی قراردادی یکساله که در فراخوان های سالهای ۹۴ و ۹۵ شرکت کرده‌ و دارای مدرک دکتری تخصصی هستند اما تاکنون فرآیند جذب آنها تکمیل نشده و به صورت قراردادی با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارند، گفت: بر اساس مصوبه شورای جذب و بورس دانشگاه؛ باید وضعیت این دسته از اعضای هیات علمی قراردادی دانشگاه تا تاریخ اول بهمن ۹۶ توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و در صورتی‌که وضعیت جذب ایشان مشخص نشود واحدهای دانشگاهی مجاز به ادامه همکاری با آنها نیستند.