به گزارش مهر، فاز یک آزمایش بالینی شامل ۵۶ بیمار مبتلا به سرطان مغز گلیوما پیشرفته بود.

سه سال بعد از ژن درمانی، بیش از یک چهارم بیماران هنوز زنده بودند. میانگین مدت زنده ماندن بیماران ۱۴.۴ ماه بود درحالیکه معمولا این مدت زنده ماندن در بیماران ۸ ماه است.

دکتر کلارک چن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مینه سوتا آمریکا، در این باره می گوید: «با وجود مرگبار بودن این بیماری، به ندرت سه سال زنده ماندن در این بیماران گزارش می شود. توجه به این نکته ضروری است که فایده این نوع درمان برای زنده ماندن در طیف وسیعی از بیماران مشاهده شده است و فقط به بیماران دارای جهش خاص ژنتیکی محدود نمی شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این یافته ها نشان می دهد بسیاری از بیماران می توانند از این نوع درمان بهره گیرند.»

در این نوع درمان، در ابتدا به بیماران Toca ۵۱۱ تزریق می شود، ویروس تکثیرشده ای که تنها بر تقسیم سلول های تومور تاثیر می گذارد. زمانیکه وارد سلول سرطانی می شود، ویروس، ژنی را برای آنزیم موسوم به "سیتوزین دامیناز" (CD) تحویل می دهد.

به گفته محققان، «با تکثیر سلول و پخش آن در سایر سلول های سرطانی، آنها را برای تولید CD برنامه ریزی می کند. سپس به بیماران قرص Toca FC داده شد که یک ترکیب غیرمستیقیم است. هنگامیکه این دارو وارد سلول سرطانی می شوند CD، Toca FC را به داروی ضدسرطان ۵-fluorouracil تبدیل می کند که می تواند سلول سرطانی را نابود نماید.»

محققان این نوع درمان را از لحاظ ایمنی بسیار مطلوب عنوان می کنند.