به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر فوت آیت الله حائری را تکذیب و تاکید کرد امام جمعه سابق شیراز در بیمارستان نمازی بستری و حال وی خوب است. 

احمد رضا رضازاده به ایسنا گفت: شب گذشته شخصا از وی عیادت کرده است. 

آیت الله حائری شیرازی ،امام جمعه سابق شیراز و نماینده پیشین ولی فقیه در استان فارس از مدتی قبل در بیمارستان نمازی شیراز بستری است. 

آیت الله محی الدین حائری شیرازی پیش از این نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز بود. وی از علمای برجسته و أستاد حوزه علمیه قم است.