به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، آمریکا و هم پیمانانش می‌خواهند مأموریت کارشناسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سوریه برای یک سال دیگر تمدید شود اما روسیه، هم پیمان اول سوریه تمدید این مأموریت را وابسته به گزارشی می‌داند که قرار است کارشناسان روز پنجشنبه درباره حمله با گاز سارین به شهر خان شیخون سوریه صادر کنند.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه از شورای امنیت خواسته بود برای تمدید تحقیقات درخصوص حملات شیمیایی در سوریه اقدامی اتخاذ کند.

قرار است کارشناسان سازمان ملل گزارش خود را درباره حمله خان شیخون روز پنجشنبه صادر کنند. احتمالا این کارشناسان باز هم نظام سوریه را متهم به این حمله می‌کنند.

شورای امنیت نیز امروز درباره تمدید مهلت تیم تحقیقات بین‌المللی درباره حملات شیمیایی رأی گیری می‌کند.

در همین راستا، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که قصد مخالفت با تمدید مهلت تیم تحقیقات بین‌المللی درباره حملات شیمیایی را ندارد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است: آمریکا بر تمدید مهلت تیم تحقیقات پافشاری می‌کند و موضع مسکو در این باره را خدشه‌دار می‌کند.