به گزارش ایلنا، علی زرافشان؛ درباره انتشار خبری مبنی بر حذف شرط معدل در رشته تجربی اظهار داشت: این خبر مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمر و اصل موضوع نیز مربوط به سال ۹۴ بوده است. کمیته هدایت تحصیلی استان برای ورود به رشته تجربی شرط معدل گذاشته بود که شکایتی از سوی والدینی انجام شد، منتها دیوان عدالت اداری امسال رای را صادر و مصوبه شرط معدل را در این استان لغو کرد.

زرافشان ضمن تاکید بر اینکه این مصوبه مربوط به همه استان‌ها و مدارس کشور نیست، خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر به خصوص سال تحصیلی جاری، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای آیین‌نامه مصوبه شورای عالی و دستورالعمل هدایت تحصیلی که به استان‌ها ابلاغ شد، صورت گرفته است و رای دیوان عدالت اداری ربطی به هدایت تحصیلی کشور ندارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اضافه کرد: دستورالعملی که امسال به مدارس ارسال شد و ملاک عمل بود، این بود که دانش آموزان برای ورود به رشته‌های دوره متوسطه باید حداقل میانگین معدلِ دروس مرتبطِ رشته خودشان را در پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم را داشته باشند. به طور مثال برای ورود به رشته تجربی باید نمره علوم تجربی ۱۴ و ریاضی ۱۳، در رشته ریاضی نمره ریاضی ۱۴ و علوم ۱۳ و در رشته انسانی نمرات دروس ادبیات فارسی ۱۴، مطالعات اجتماعی ۱۳ و عربی ۱۲ باشد.

وی در ادامه درباره میانگین نمرات توضیح بیشتری داد و گفت: مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس‌های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می‌شود و مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باید باشد، یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع کنیم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم کنیم، معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی حداقل ۱۴ باید باشد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: بنابرین شرط معدل کلی وجود ندارد، بلکه دریافت یک حداقل نمره در دروس تخصصی هر رشته، ملاک عمل است که نهایتا ۲ درس می‌شود.

گفتنی است؛ ورود به هر یک از شاخه­‌ها و رشته­‌های تحصیلی منوط به کسب حد نصاب (کف) نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) مربوط به آن رشته است. به‌عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در شاخه، زمینه و رشته­‌های مربوط، سایر عوامل و ملاک‌های هدایت­ تحصیلی آن دانش‌­آموز مبنای محاسبه قرار نمی‌‌گیرد. همچنین نمرات پایه‌های هفتم و هشتم ضریب یک دارد، اما در پایه نهم، نمرات از ضریب ۳ برخوردار است.