عبدالامیر خنیفر در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با اتفاقی که روز شنبه در یکی از مدارس شوش افتاده است اظهار داشت: روز شنبه دو دانش‌آموز در صف صبحگاه مدرسه به علت بی‌انضباطی از سوی معاون مدرسه با نواختن سیلی تنبیه شده است.

وی گفت: در نخستین لحظه با خبر شدن از موضوع با تشکیل کمیته پیگیری حادثه و دلایل وقوع برخورد بوجود آوردنده آن پرونده‌ای برای معاون خاطی تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش شوش افزود: معاون خاطی مدرسه در حضور والدین دانش‌آموز از سمت خود عزل شده و به دورترین نقطه شهر شوش جهت تدریس انتقال داده شد.

وی ادامه داد: با حضور در منزل والدین دانش‌آموز از این خانواده عذرخواهی صورت گرفت و انجام ویزیت و مراحل درمان دانش‌آموز در دست پیگیری است.

خنیفر خاطرنشان کرد: پرونده معاون خاطی تشکیل شده و به هیئت تخلفات اداری ارسال می‌شود.