اعطای نشان صلح نوبل و خبر کاخ سفید درباره عدم ارتباط ترامپ و روسیه، سوژه امروز ستون طنز شهروند شده است.