به گزارش ایلنا، در هفته ای که در پیش رو داریم بازار میوه و تره بار بدون کوچک‌ترین کاهش و افزایشی محصولات را به خریداران عرضه می‌کند. تمام قیمت ها نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است.

 خیار سبز نو

۱۲۰۰

۱۸۰۰

 خیارسبز گلخانه‌ای

۱۴۰۰

۲۰۰۰

 گوجه فرنگی

۹۰۰

۱۳۰۰

 پیاز

۸۰۰

۱۶۰۰

 سیب زمینی

۷۰۰

۱۳۰۰

 قارچ مرغوب

۶۰۰۰

۷۵۰۰

 قارچ بسته بندی

۷۰۰۰

۸۰۰۰

 انگور عسکری

۱۵۰۰

۲۰۰۰

 انگور سیاه

۱۵۰۰

۲۵۰۰

 گردو تر

۳۵۰۰

۵۰۰۰

 انار

۲۰۰۰

۴۰۰۰

 کیالک

۲۰۰۰

۳۰۰۰

 فندق

۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

 رطب

۳۰۰۰

۵۰۰۰

 انجیر

۴۰۰۰

۷۰۰۰

 شلیل

۲۰۰۰

۴۰۰۰

 آلو شابلون

۲۰۰۰

۳۰۰۰

 گلابی

۵۰۰۰

۱۱۰۰۰

 لیموترش نو

۶۰۰۰

۸۵۰۰