اولین محدوده بین ۵۶۹۰۰ تا ۵۸۴۵۰ و دومین محدوده بین ۵۳۱۸۰ تا ۵۴۴۵۰ واحد قرار دارد. بنابراین برای اکثر نماد‌های این گروه می‌توان از همین نقطه اصلاحی بین ۵ تا ۱۵ درصد را متصور بود. در صورت برگشت شاخص این گروه از هر‌کدام از نواحی ذکر شده، اولین محدوده عرضه پیش‌روی این گروه بین ۸۰۰۰۰ تا ۸۱۶۴۰ واحد است. تا زمان رسیدن به این نواحی نمی‌توان در مورد حرکت نمادهای این ‌گروه در میان‌مدت نظر داد اما به‌نظر می‌رسد نماد ورازی (بیمه رازی) در کوتاه‌مدت بازدهی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته باشد. این نماد در حال‌حاضر صف خرید است و محدوده عرضه پیش‌روی آن بین‌۱۱۴۰ تا ۱۲۵۵ تومان قرار دارد. همچنین نماد پارسیان (بیمه پارسیان) در صورت برگشت شاخص این گروه از نواحی ذکر شده، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. محدوده تقاضای این نماد بین ۸۸۰ تا ۹۶۰ تومان است که در صورت واکنش به این محدوده هدفی بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند