ترکیب درآمدی شرکت نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ۱۰۶۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان و هزینه‌های عملیاتی مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان بوده است. سرمایه‌گذاری شرکت در سهام بورسی و فرابورسی نسبت به سال گذشته ۲۳درصد افزایش یافته که علت آن افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید است. بررسی کارشناسان تا تاریخ ۱۴ آبان ماه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیربورسی در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۲۵‌درصد رشد داشته که به‌علت‌‌ افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید است. بر همین اساس خالص ارزش دارایی‌های هر سهم یا NAV تا تاریخ مذکور را می‌توان حدود ۲۷۳۹ تومان بیان کرد. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۶هزارو۱۷۹ میلیارد تومان و ارزش‌افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲۲هزارو۳۲ میلیارد تومان است. مهم‌ترین شرکت‌های بورسی آن عبارتند از: سنگ‌آهن گل‌گهر، سرمایه‌گذاری غدیر، ملی صنایع‌مس ایران و بانک‌ملت. ارزش برآوردی پرتفوی غیر‌بورسی شرکت ۱۶۸۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر‌بورسی شرکت مبلغ ۹۱۹ میلیارد تومان است. بدین ترتیب NAV هر سهم ومهان ۲۶۶۷ تومان و نسبت P/ NAV روز شرکت از سوی کارشناسان ۵۴ درصد عنوان شده است. از همین‌رو سهم از لحاظ قیمتی ارزان محسوب شده و با توجه به ترکیب پرتفوی جذاب و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها ومهان می‌تواند برای سرمایه‌گذاری قابل‌بررسی باشد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند