با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی ۳۶۰هزار واحد، روند صعودی آن متوقف شد و وارد اصلاح شد و اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین ۳۰۰هزار تا ۳۴۰ هزار واحد است که انتظار می‌رود مورد حمایت قرار بگیرد و در این محدوده همپوشانی فیبوناچی و هم خطوط میانی کانال را داریم که انتظار می‌رود بیشتر از این محدوده افت نداشته باشد. در حال حاضر عدد شاخص ۶۵۰,۳۳۸ واحد است و در صورت برگشت اولین هدف شاخص لمس کردن سقف قبلی محدوده ۶۳۰هزار واحد است در صورت عبور از این محدوده مقامتی هدف بعدی محدوده بین ۸۳۵هزار تا ۸۷۰هزار واحد خواهد بود.

پارس خودرو با نماد خپارس

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۵۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۶۰ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده هزار تومان سقوط کند و با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی قوی ( سطح ۳۸درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی ۹۹۰ تا هزار تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد. این در شرایطی است که  قیمت تا ۹۹۴ تومان هم اصلاح شد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت ۱۰۹۷ تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۹۰۰ تومان است.

گروه بهمن با نماد خبهمن

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۳۵ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده ۲۷۰۰ تومان افت کند. با رسیدن قیمت به یک محدوه حمایتی قوی ( سطح ۳۸درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد و قیمت تا ۲۷۰۰تومان هم اصلاح کرد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت ۲۹۸۵ تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند، اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۲۷۰۰تومان است.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند