بریدی اظهار کرد: این مایه تعجب خواهد بود اگر در پایان این نشست تفاهم روشنی (نسبت به زمان کناره‌گیری ترزا می) حاصل نشود. این درحالی است که نخست‌وزیر انگلیس اخیرا وعده داده که در صورت حمایت قانون‌گذاران پارلمان از توافق با اتحادیه اروپا برای ترک این اتحادیه، از نخست‌وزیری استعفا خواهد کرد. نخست‌وزیر انگلیس تاکنون سه بار برای تصویب توافق برگزیت در پارلمان انگلیس تلاش کرده و شکست خورده است. بریدی که گروه تحت امرش ناظر بر رقابت بر سر رهبری در حزب محافظه‌کار بوده و نماینده قانون‌گذاران رده متوسط حزب به‌حساب می‌آید، گفت: از نظر وی ترزا می از تعیین تاریخ استعفایش سر باز زده است تا به این طریق بتواند از تاثیر منفی روی رای‌گیری مجدد برگزیت جلوگیری به‌عمل آورد.

 

این مطلب برایم مفید است