۱۷ تن از اعضای سنا و مجلس نمایندگان که به‌عنوان مذاکره‌کنندگان حضور داشتند، امیدوار بودند که بتوانند تا روز دوشنبه (روز گذشته) به یک توافق برسند؛ اما ساعاتی پیش از آن مهلت زمانی، ارتباطات بین مذاکره‌کنندگان قطع شد. این به آن معنی است که توقف این مذاکرات به تقویت حضور نیروهای نظامی در مرزهای جنوبی می‌انجامد که مورد خواست رئیس‌جمهوری آمریکا است. ترامپ گفته بود که اگر با دیوار بتنی او موافقت نشود، به ساخت دیوار انسانی روی خواهد آورد.

تعداد نیروهای آمریکایی تا پیش از انتخابات نوامبر در حدود ۵۹۰۰ نفر بود که بعدا ۳۷۰۰ نفر دیگر نیز به این نیروها افزوده شد. برخی از مقامات با افزایش نیروهای نظامی که سابقه برخورد با مهاجران غیرقانونی ندارند و از آموزشی در این زمینه بهره نبرده‌اند، اظهار نگرانی کرده‌اند. حالا با توقف این گفت‌وگوها ترس از بسته شدن مجدد دولت فراگیر شده است. در دولت ترامپ تعطیلی ۳۵ روزه موجب خلق رکورد جدیدی در تعطیلی دولت در آمریکا شد.