رهبران اتحادیه اروپا در عین حال هشدار دادند که هیچ مذاکرات مجددی درباره این توافق برگزیت وجود نخواهد داشت حتی اگر پارلمان انگلیس آن را رد کند. این توافق که طی ۱۷ ماه مذاکرات بسیار پرتنش شکل گرفته، مسائل مالی، حقوق شهروندان، ایرلند شمالی و مرحله گذار را پوشش می‌دهد و همچنین امیدهایی را برای روابط تجاری و امنیتی آتی مطرح می‌سازد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشست ویژه شورای اروپا گفت: توافق روی میز محصول یک سال و نیم مذاکرات پیچیده و گاهی اوقات متشنج است و بهترین گزینه محسوب می‌شود و اتحادیه اروپا مواضع اساسی خود را تغییر نخواهد داد. وی افزود: به نظر من پارلمان انگلیس از آنجاکه یک پارلمان معقول و عاقل است این توافق را تصویب خواهد کرد. برگزیت یک تراژدی است؛ اما در صورتی که پارلمان انگلیس با این توافق مخالفت کند، اتحادیه اروپا موضع اساسی خود را تغییر نخواهد داد. یونکر تاکید کرد: امروز یک روز غم‌انگیز است. دیدن اینکه کشوری چون بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می‌شود، لحظه خوشایندی محسوب نمی‌شود.