حال سوال جدی که مطرح می شود این است که ارز دو هزار اتوبوس دست‌دوم از کجا تامین خواهد شد. در این زمینه نیز مصوبه گمرک تاکید دارد که محل‌های تامین ارز مجاز بند مذکور، «صادرات خود»، «صادرات دیگران»، «ارز خود» و «ارز دیگران» خواهد بود. در صورتی که محل تامین ارز غیر از موارد مذکور انتخاب شود امکان ادامه فرایند وجود نخواهد داشت. همچنین سال ساخت اتوبوس‌ها  نباید کمتر از ۵ سال باشد، در غیر این صورت امکان ادامه فرایند وجود نخواهد داشت.همان‌طور که عنوان شد ۲۸ خردادماه،  تصویب‌نامه جدید هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی ابلاغ شد.طبق مصوبه، جدید، سود بازرگانی اتوبوس ۵ درصد تعیین شده است.در مصوبه قبلی، سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تایید وزارت کشور جهت جا‌به‌جایی مسافران اربعین حسینی استفاده شود، مشمول پنجاه‌درصد تخفیف شده بود. همچنین طبق مصوبه جدید، واردات این اتوبوس‌ها از سوی بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.