همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدی معادل ۳۵هزار و ۸۹۲میلیارد تومان از محل مالیات‌های نقل‌و‌انتقال، شماره‌گذاری خودرو و خودروهای لوکس پیش‌بینی کرده که رشد ۱۶.۱درصدی را نسبت به مالیات وصول‌شده در سال گذشته نشان می‌دهد.  آنطور که خبرگزاری تسنیم روز گذشته اعلام کرده، در سال ۱۴۰۲ از محل نقل‌وانتقال خودرو حدود ۱۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

این در صورتی است که در قانون بودجه سال گذشته این رقم ۱۳هزار و ۵۷میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. بنابراین دولت پارسال هزار و ۷۴۳میلیارد تومان، معادل ۱۳.۳‌درصد، بیشتر از پیش‌بینی خود در بودجه از محل نقل‌وانتقال خودرو درآمد کسب کرده است که این موضوع می‌تواند به علت افزایش قیمت خودرو بر اثر تورم باشد. در بودجه سال پیش رو اما پیش‌بینی شده که درآمد بسیار بیشتر از رقم وصول‌شده در سال گذشته باشد، به طوری که در لایحه بودجه امسال برای نقل‌وانتقال خودرو، درآمد مالیاتی معادل ۲۰هزار و ۵۷میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پنج‌هزار و ۲۵۷میلیارد تومان، معادل ۳۵درصد، بیشتر از رقم وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ است.

همچنین در سال ۱۴۰۲ از محل شماره‌گذاری خودرو دولت درآمد ۱۲.۵همتی داشته است. در این مورد هم شاهد هستیم که درآمد وصول‌شده بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده بود در این سال درآمد دولت از شماره‌گذاری خودرو ۱۱هزار و ۶۶میلیارد تومان باشد. بنابراین اضافه درآمد دولت از شماره‌گذاری خودرو هزار و ۴۳۴میلیارد تومان، معادل ۱۳درصد، از رقم پیش‌بینی‌شده بوده است. لایحه بودجه سال جاری برای شماره‌گذاری خودرو نیز درآمد بیشتری در نظر گرفته و پیش‌بینی می‌کند طی سال پیش رو، ۱۶هزار و ۱۹۲میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شود که این رقم، سه‌هزار و ۶۹۲میلیارد تومان، یعنی ۲۹.۵درصد، بیشتر از مالیات وصول‌شده در سال گذشته است. بخشی از رشد درآمد دولت از شماره‌گذاری خودرو می‌تواند مربوط به ورود خودروهای خارجی به کشور بعد از پنج سال ممنوعیت واردات باشد. ۱۱هزار و ۳۰۰دستگاه خودرو طی سال گذشته وارد کشور شده‌اند که شماره‌گذاری بخشی از آنها نیز می‌تواند درآمد دولت را با رشد همراه کند.

آخرین بخش از درآمدهای مالیاتی دولت از خودرو که مورد بررسی قرار می‌دهیم، پرحاشیه‌ترین آن یعنی مالیات بر خودروهای لوکس است که تنها موردی محسوب می‌شود که وصول آن کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بر این اساس طی سال گذشته ۱۷۰۰میلیارد تومان از محل مالیات خودروهای لوکس وصول شده است، درحالی‌که پیش‌بینی انجام‌شده در این مورد ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بود. بنابراین دارندگان خودروهای لوکس هزار و ۱۰۰میلیارد تومان، معادل ۳۹ درصد، کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده، مالیات پرداخت کرده‌اند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، دولت سیزدهم مالیات ۲هزار و ۶۴۳میلیارد تومانی برای خودروهای گران‌قیمت مذکور پیش‌بینی کرده است.