علاوه بر این، امسال حدود ۳۰۷هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۹۴هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.همچنین آمارهای ۱۲ماهه سال جاری نشان‌دهنده آن است که در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در‌حالی‌که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵درصد بوده است. بر این اساس طبق نمودار وزارت صمت تولید موتورسیکلت نیز امسال رشد قابل‌توجهی به خود دیده است، به طوری که امسال نزدیک به ۶۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد که در مقایسه با تولید ۴۶۵هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۲۸درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. طبق برنامه ریزی  سیاستگذار امسال قرار بود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود.