اعتصاب کارمندان تسلا در سوئد

آیا خودروی تسلا به‌زودی از جاده‌ها و خیابان‌های سوئد ناپدید می‌شود؟ این همان موضوعی است که اتحادیه‌ها در چهارچوب یک کارزار تحریم و اعتصاب بی‌سابقه علیه این شرکت آمریکایی، به آن تهدید کرده‌اند. از یک ماه پیش کارمندان این شرکت در سوئد اعتصاب خود را آغاز کردند. مدیریت، هر‌گونه قرارداد جمعی در مورد حقوق و دستمزد را رد می‌کند، امتناعی که در سوئد امری بسیار نادر به شمار می‌آید. جیمی آسبرگ، از اعضای این اتحادیه، می‌گوید: ما می‌خواهیم تسلا این قرارداد جمعی را بپذیرد و همه کارگرانی که برای شرکت کار می‌کنند مانند هر جای دیگر از آن بهره ببرند. اما کادر مدیریت انعطاف‌ناپذیر باقی ماند و جنبش اعتراضی به‌سرعت گسترش یافت. کارگران بارانداز تخلیه تسلا‌های جدید را در بنادر متوقف کردند. همچنین کارکنان پست که پلاک خودرو‌های جدید را تحویل می‌دهند از تحویل پلاک‌های این خودروساز آمریکایی خودداری کردند. تکنیسین‌های برق هم ایستگاه‌های شارژ را خراب کردند و در تعمیرگاه‌های تسلا، کارگران نیز از کار امتناع کردند.

در شبکه‌های اجتماعی، ایلان ماسک، مالک میلیاردر شرکت تسلا، این اعتصاب‌ها را نامعقول خواند و به دستگاه قضایی سوئد در مورد تبعیض علیه شرکتش شکایت کرد. تسلا همیشه با تشکیل اتحادیه‌ها در همه کارخانه‌هایش در سرتاسر جهان مخالفت کرده و حتی جلوی اقدامات اولیه آن را هم گرفته است. سوئدی‌هایی که خودرو دارند هم با این تحریم موافق‌اند، ولی این امید را دارند که توافقی در این زمینه صورت بگیرد. خطر گسترش این جنبش اعتراضی به نروژ وجود دارد و اتحادیه‌های کارگری آن کشور تهدید کرده‌اند در هم‌بستگی با سوئدی‌ها اعتصاب می‌کنند.