وی با اشاره به برخی آمارهای مرکز اسقاط خودرو و همچنین اداره محیط زیست شهرداری‌ها در این زمینه، گفت: سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جانبی تلفات جاده‌ای در اثر آلودگی، ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه سوخت مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اتلاف ترافیکی (فقط در کلان‌شهر تهران) می‌شود که باید ۲۵ شهر دیگر که از معضل ترافیکی و آلودگی هوا رنج می‌برند و همچنین هزینه‌های ساخت جاده و پارکینگ برای این خودروها را نیز اضافه کرد. به‌نیا بیان کرد: اکنون در حالی بحث اصلی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده که موضوع فرسودگی خودروها، آلودگی هوا و سایر مخاطرات ناشی از آن به بوته فراموشی سپرده شده است.  وی ادامه‌داد: به‌طور قطع آزادسازی قیمت خودروها، اجازه دادن واردات (هر چند به صورت محدود) و فعال‌سازی واردات هر دستگاه خودرو در ازای اسقاط هشت تا ۱۰ دستگاه خودروی فرسوده (که هزینه‌های جایگزینی خودروهای اسقاطی نیز با خود واردکنندگان است) می‌تواند راهکارهایی در این زمینه باشد، اما در طرح جدید خودرویی مجلس دیده نشده است.