مشترکان در صورت عدم تمایل به استفاده از سرویس اینترنت هوشمند (PRM) می‌‏توانند بدون نیاز به بستن صفر دوم تلفن با مراجعه به مرکز مخابرات و تکمیل فرم مربوطه نسبت به مسدود نمودن این سرویس اقدام کنند. با راه‌اندازی سرویس اینترنت هوشمند (PRM) یکی از هشت سرویس شبکه هوشمند (IN) در مخابرات استان تهران، زمینه استفاده عمومی از سرویس مذکور فراهم شده است. در این سرویس، ارتباط با اینترنت در هر زمان بدون نیاز به تهیه کارت اینترنت و رمز عبور از طریق گرفتن شماره تلفن‌‏های هوشمند امکان‌پذیر است.براساس همین گزارش، استفاده از خدمات مشاوره‌‏ای متخصص و نیز دسترسی به اطلاعات و اخبار مربوط به سازمان‌‏هایی نظیر هواشناسی، ‌‏هواپیمایی، اخبار ورزشی از دیگر قابلیت‌‏های این سرویس است. هزینه استفاده از سرویس (PRM) در قبوض صورتحساب تلفن مشترک منظور می‌‏شود.