وکیل زیدآبادی و باستانی از آخرین تحولات پرونده موکلانش خبر داد. به گفته محمد شریف برای احمد زیدآبادی وثیقه ۵ میلیارد ریالی و برای مسعود باستانی قرار کفالت صادر شده است. محمد شریف در گفت‌وگو با «ایلنا»، از ثبت لایحه اعتراضی نسبت به احکام احمد زیدآبادی و مسعود باستانی خبر داد و گفت: لایحه اعتراض به احکام صادره در مورد محکومیت‌های احمد زیدآبادی و همچنین اعتراض به حکم صادره در مورد محکومیت مسعود باستانی توسط همکارم افروز مغزی در دادگاه بدوی صادر‌کننده احکام فوق ذکر به ثبت رسید‌. وکیل زیدآبادی ادامه داد: اینجانب در رسیدگی بدوی به اتهامات زیدآبادی تصور محکومیت به شکل صادر شده به ویژه در خصوص محکومیت ایشان به ممنوعیت مادام‌العمر وی از هر گونه تحلیل کتبی و شفاهی را نداشتم و امیدوارم که دادگاه تجدیدنظر براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی رسیدگی کند. شریف درباره پرونده مسعود باستانی نیز گفت: با توجه به اینکه شغل موکلم روزنامه‌نگاری است و روزنامه‌نگار در برابر خدمات راجع به شغل خود مانند همه مشاغل دستمزد می‌گیرد، پیگرد روزنامه نگار به لحاظ انجام کارهای قانونی راجع به شغل خبرنگاری مبنای قانونی ندارد به همین دلیل به ناچار چشم امید به دادگاه تجدیدنظر دوخته‌ام. وی در مورد پرونده عبدا... مومنی نیز گفت: درخصوص این پرونده درصدد انجام تشریفات قانونی جهت مطالعه پرونده و تنظیم لایحه هستم. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه برای تبدیل قرار بازداشت موکلان شما به وثیقه یا کفالت تصمیمی اتخاذ نکرده است، گفت: در مورد تامین وثیقه صادره در پرونده زیدآبادی با توجه به اینکه مبلغ وثیقه اولیه ۲۵۰ میلیون تومان بود این مبلغ یک بار به ۳۵۰ میلیون و بار دیگر به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در حال حاضر تمام تشریفات قانونی جهت تودیع وثیقه صورت پذیرفته است. وکیل مسعود باستانی ادامه داد: در خصوص پرونده این موکلم نیز قرار کفالت صادره شده، اما با توجه به مذاکرات همکارم با دفتر دادگاه تجدیدنظر، در حال حاضر ما با این پرسش مواجه هستیم که آیا دادگاه تجدید نظر در خصوص اجرای این قرار تصمیم اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟