اکرم قرخلری- فریاد شیری کتاب‌های تازه‌ای به چاپ می‌رساند.

این شاعر در حال حاضر مجموعه‌ شعر سپیدی برای نوجوانان و کتاب «بررسی مناظره در شعر فارسی از ایران باستان تا امروز» را برای چاپ آماده می‌کند.

همچنین تازه‌ترین شعرهای سپید کردی شیری با عنوان «له‌مانگ تنیاترم» (از ماه تنهاترم) در ۶۴ صفحه از سوی نشر داستان برای نوبت اول منتشر خواهد شد.

به گفته‌ او، مجموعه یادشده بیش از هفت ماه است که در انتظار دریافت مجوز نشر است. وی همچنین مجموعه‌ «هواخوری در حیاط زندان» را با ۱۲ داستان کوتاه برای انتشار آماده دارد که هنوز به چاپ نسپرده است.

شیری کتاب «خودکشی دسته‌جمعی» شامل تازه‌ترین شعرهای سپیدش را نیز به نشر داستان سپرده است. از سوی دیگر، چاپ دوم «کلماطرح»، گزیده شعرهای کوتاه او، با تصویرگری ایلیا تهمتنی از سوی نشر یادشده منتشر می‌شود.

«سیا‌چمانه» این شاعر و نویسنده هم به تازگی از سوی نشر مشکی منتشر شده است. چاپ سوم مجموعه‌ شعر «امضای تازه می‌خواهد این نام» و «کلاغ‌ها گنجشک را نمی‌فهمند» نیز از سوی نشر داستان منتشر شده‌ است.

از سوی دیگر، شیری به تدوین «تاریخ تحلیلی شعر نو کرد» مشغول است و «آغوش من از سفر پر است» او در انتظار دریافت مجوز تجدید چاپ دوم است تا از سوی نشر داستان به چاپ برسد.