قاسم حسینی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که البته بانک مرکزی باید آخرین موجودی را محاسبه و اعلام کرده و ۵۰ درصد آن را در اسفندماه سال جاری به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. حسینی در گفت‌وگو با مهر گفت: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۵۰ درصد از منابع و موجودی حساب ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ ضمن اینکه اگر دولت یا مجلس در یک سال از ۵۰ درصد باقی‌مانده برداشتی نکند، آن ۵۰ درصد نیز به منابع حساب ذخیره ارزی در سال بعد اضافه می‌شود.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد علت وجود منابع مالی در حساب ذخیره ارزی بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: مملکت را باید مدیریت و اداره کرد؛ این در شرایطی است که بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت و مجلس نمی‌توانند از منابع صندوق برداشتی داشته باشند، بنابراین کشور باید حداقل به اندازه اداره یک‌ماه کشور، ذخیره مالی داشته باشد تا بتواند ۵ تا ۶ میلیارد دلار در شرایط اضطرار، کالا وارد کند.وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که بخشی از منابع مالی به عنوان یک سوپاپ اطمینان، در حساب ذخیره ارزی باقی بماند تا اگر مشکلی برای دولت و کشور پیش آمد، به راحتی بتوان از آن برداشت کرد.