روزنامه جمهوری اسلامی اما سرمقاله خود را به موضوع اعتماد ایران به چین اختصاص داد و در بخش‌هایی از آن آورد: «سران دولت چین، پایشان را از گلیم خود درازتر کرده‌اند. طی یک‌سال اخیر، رئیس‌جمهور چین سه بار پای برگه‌ای را امضا کرده که حاوی تعرض به تمامیت ارضی ایران بوده است. جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران هستند و هرگونه تعرض به آنها حتی در پوشش لزوم مذاکره برای حل به‌اصطلاح مساله جزایر، غیرقابل قبول است.» روزنامه جوان هم با عنوان «پاس گل انتخاباتی آژانس به اصلاح‌طلبان» نوشت: «یک توییت از روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب پس از انتشار قطعنامه آژانس علیه ایران نشان می‌دهد که چنین قطعنامه‌ای چگونه برای یک جریان سیاسی خاص در ایران می‌تواند آورده‌ای انتخاباتی داشته باشد.» محمد مهاجری نوشته که «خوشمان بیاید یا نیاید، صدور قطعنامه آژانس هسته‌ای علیه ایران با هر نگاهی نقطه ضعف دیپلماسی دولت سیزدهم است. امید که در انتخابات پیش‌رو دولتی بر سر کار آید که حل چنین موضوعاتی برایش پیش پا افتاده باشد.»