حرف مارکس در مورد تمرکز سرمایه‌ پرت است

خب جنابعالی و بنده داریم به چشم خودمان می‌بینیم که امروز در آمریکای آغاز قرن بیست و یکم، برخلاف تئوری مارکسیستی، شرکت کرایسلر، ۵۲ درصد سهامش عجالتا مال اتحادیه کارگرهاست (با خنده). الان ۵۲ درصد سهام کرایسلر مال کارگرهاست. در جنرال موتورز هم هر اتفاقی بیفتد ناچارند یک مقداری سهم بدهند به اتحادیه کارگرها. حالا اینکه اتحادیه کارگرها با آن سهم چه کار کند، بحث جداگانه‌ای است. موضوعی که مهم است، این است که کاملا نشان می‌دهد موضوع تمرکز سرمایه به آن  صورت که (مارکس) مطرح کرده است، پرت است.