روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «قدرت تولید بازدارندگی رئیسی و برکات شهادتش» نوشت: خداوند با شهادت رئیسی نقشه‌های سناریونویسان را نقش بر آب کرد. همان کسانی که با کارنامه و عملکرد ضد منافع ملی خود باز برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خیز برداشته بودند و با شعار «ریاست‌جمهوری یک دوره‌ای رئیسی» در حال برنامه‌ریزی بودند تا خدمت کردن او به مردم را نیمه‌تمام بگذارند! حالا شهادت او موجب شد برخلاف آنچه قبلا به دروغ می‌گفتند و برخلاف آنچه در حال سناریونویسی برای ۱۴۰۴ بودند؛ از انکار حقایق و واقعیت‌ها به اذعان «روحیه مردمی و تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری و تواضع و اخلاق‌مداری و شوق خدمت صادقانه به مردم و سعه‌صدر در برابر منتقدین» آیت‌الله رئیسی برسند. این هنر شهادت است که حقایق و واقعیت‌ها را عیان می‌کند!

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «مافیا در تشخیص و درمان اُتیسم بیداد می‌کند» نوشت: بزرگ‌ترین دغدغه خانواده اُتیسم، فقدان نظارت مسوولانه بر جان و جسم و روان فرزندان‌شان در مراکز آموزشی و مراقبت است. با توجه به عدم هرگونه پاسخ‌گویی مسوولانه بهزیستی درخصوص شکایت‌های موجود، تقاضای حذف دیده‌بانی بهزیستی به عنوان مجرای تخصیص یارانه به مراکز آموزشی و مراقبت تحت پوشش خود را داریم و نظارت بر این امر باید توسط نهادی بی‌طرف انجام شود. حوادث تلخی که هر روز در این مراکز اتفاق می‌افتد و تنها بخشی از آن منتشر می‌شود، به نگرانی عمیق جامعه اُتیسم دامن زده است.