قوام، پیرمرد جاه‌طلب بود

قوام با ایستادن مقابل نهضت ملی نفت اعتبارش را از دست داد؟

می‌توانم بگویم که خیلی جنبه یک‌طرفه نداشت؛ به این معنا که معتقد بودیم او یک پیرمرد جاه‌طلبی است که در موقعی که کسی به او احتیاج ندارد، می‌خواهد خودش را نشان بدهد، ولی منکر تاریخ که نمی‌توانستیم بشویم. به هر حال یادمان بود که همگی‌مان یک زمانی داشتیم فکر می‌کردیم چه شکلی آذربایجان برمی‌گردد. خب در آن زمان این مرد نقش اساسی‌ای بازی کرد.