رابطه معنوی دکتر مصدق با دانشکده حقوق

 شما دکتر مصدق را قبل از اینکه از ایران بروید می‌شناختید؟

به اسم می‌شناختم خود او خیلی با دانشکده حقوق ارتباط نزدیکی پیدا کرده بود، به این معنا که تمام کتاب‌هایش را هدیه کرد به دانشکده حقوق. بعد هم دانشجوهای حقوق همیشه تظاهرات که می‌خواستند بکنند در طرفداری از او بود. حتی یک دفعه که از مجلس قهر کرده بود و به منزلش نشسته بود دانشجوها رفتند خانه‌اش و او را بردند به مجلس. رابطه‌ای بین دانشکده حقوق و دکتر مصدق وجود داشت و یک نوع رابطه معنوی بود، ولی شخصا او را هیچ‌وقت ندیده بودم.