افزایش تولید مسکن برای مددجویان

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در آیین واگذاری ۳۳هزار و ۸۶۳ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با بیان اینکه تولید مسکن و بهره‌برداری از مسکن برای مدد جویان در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش ۴۴درصدی داشته است، گفت: امروز مددجوی فاقد مسکن در کمیته امداد نداریم و این وعده محقق شده دولت است./ایرنا /ایسنا