پاریس پر از تمدن و تاریخ است

در مرحله اول هیچ احساس فوق‌العاده‌ای به من دست نداد. در ابتدای ورود به پاریس‌ (دیدن آن چیزهایی که انتظارش را نداشتم) علامت استفهام برایم داشت که این شهر چه چیزی است که این همه از آن تعریف می‌کنند و من هم باید بشناسمش؟ ولی خب بعدا که به تدریج با آن آشنا شدم، فهمیدم نه، یک شهری است پر از تمدن و پر از تاریخ و شناختن درستش هم وقت می‌خواهد و چند سال هم کافی نیست؛ آدم باید عمیقا پی ببرد که این مردم چطور بودند، چطور هستند و چگونه فکر می‌کنند.