تماشای حومه پاریس شوکه‌کننده بود

عروس بعد از جنگ بود البته!؟

نه، نه ارتباطی به آن نداشت گفتم اینها باقی مانده دوره صنعتی شدن فرانسه در حومه پاریس بودند. حومه پاریس اصولا هیچ‌وقت خیلی خوشگل نبوده است حتی حالا هم همین طور است، ولی به هر حال دیدن این حومه من را خیلی شوکه کرد. بعد هم دیدم تمام ساختمان‌های شهر سیاه است و نمی‌فهمیدم چرا اینها سیاه هستند. رنگشان سیاه است؟ علتش چیست؟ در نتیجه وقتی از آنجا آمدم بیرون، تاکسی گرفتم و رفتم به هتلی که یکی از دوستانم خودش هم آنجا بود و آدرسش را داده بود و سفارش کرده بود.