این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد: هر چند این اولین بار نیست که دشمن صهیونیست، اینگونه وقیحانه منویات درونی خود را عریان می‌‌‌سازد‌‌‌ و جدای از آنکه جمهوری اسلامی ایران بالغ بر چهار دهه از این دست سخنان شنیده و استوارتر از همیشه به حیات پرافتخار خود ادامه می‌‌‌دهد. وی تصریح کرد: اما لازم است بار دیگر به صهیونیست‌‌‌های رو به زوال یادآوری کرد از جمع اقوام مختلفی که پیکره زیبای ایران اسلامی را تشکیل داده‌‌‌اند، حدود ۲۵۰‌هزار نفر جان خود را در طول تقریبی ۴۵ سال گذشته تقدیم کردند تا این سرزمین، یکپارچه، قوی و مقتدر باقی بماند و وجبی از خاک آن کم نشود. کنعانی افزود: آنها که برای سربلندی ایران عزیز و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از جان خود گذشتند، مردان و زنانی بودند که از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز و از بین اقوام گوناگون در زیر پرچم پرافتخار ایران گردهم آمده بودند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران چهار دهه متمادی شنونده سخنان سخیفی بوده که گویندگان آن سال‌‌‌هاست خوراک موریانه‌‌‌ها شده‌‌‌اند. وی گفت: آرزوی تجزیه ایران نیز به مانند سایر آرزوهای باطل چهل و چند سال گذشته، با جنایتکارانی که نتوانسته‌‌‌اند حتی در مقابل یک جنبش مقاومت مردمی در نوار غزه قامت راست کنند و برای جبران شکست‌‌‌های ترمیم‌ناپذیر خود زبونانه دست به کشتار زنان و کودکان می‌‌‌زنند، به گور خواهد رفت.