منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به او تاکید کرد: ما که هزینه تعریف نکرده‌ایم که شما الان کسری درمی‌آورید، ما درآمد تعریف کرده‌ایم، هزینه‌ها را در سقف درآمد می‌دهیم و قطعا کسری را کنترل می‌کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق گفت: چون امروز رئیس مجلس هم فرمودند ناترازی انرژی و الان به تفصیل شما در ناترازی انرژی یعنی گران کردن، ما طرفدار مردم هستیم، ما می‌خواهیم ارزان شود. منظور اظهار کرد: کسری نداریم. این ادعای شما است. ما درآمدها را به شما داده‌ایم، مصارف را هم در حد درآمدها می‌دهیم، هیچ‌گونه کسری هم نخواهیم داشت. حاجی‌بابایی در مقابل تاکید کرد: تبصره ۱۴، امسال ۶۵۰ تا است، هشت سال است که ۱۲۵ تا کسری دارد، هشت ماهه ۸۲۵ تا کسری دارد، این دیگر گزارش رسمی وزیر اقتصاد است. در پاسخ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: بخش بزرگی از درآمدهایش هنوز تحقق پیدا نکرده است، ما الان ۹۱ همت فقط از صنایع شیمیایی و فولادی طلبکار هستیم .حاجی‌بابایی بیان کرد: سال گذشته هم همین‌طور بوده است. منظور پاسخ داد: نخیر این‌طوری نیست .حاجی‌بابایی یادآور شد: سال گذشته هم همین بود. من می‌خواهم عرض کنم، شما هم خوب دقت کنید، ۱۲۵ تا کسری دارد، پیش بینی ما این است که حدود ۲۰۰ تا کسری دارد.