روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی به قلم سردبیر به همین موضوع پرداخته و برخلاف روزنامه همشهری آورده: «اخیرا در هر افتتاحی که صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که سال‌های سال معطل مانده بود و به دست ما افتتاح شد. هر فسادی هم که افشا می‌شود مربوط به گذشته است و به این دولت ربطی ندارد.‌(کاری هم به این نداریم که ممکن است این شائبه را پیش آورد که رئیس دولت خود پیش از آن رئیس دستگاه قضا بوده که قاعدتا مهم‌ترین و موثرترین نهاد برای پیشگیری و مقابله با فساد است پس چگونه حتی به قدر گردی از این اتهام کوتاهی و غفلت بر دامان ایشان نتواند نشست؟!) هرکدام از دولتمردان قبل هم سخنی یا دفاعی و اظهارنظری داشته باشند، چوب تهمت و شماتتی نصیب می‌برند. حال با فرض صدر مقال چه گزاره‌ای پیش‌روی جماعت نقش می‌بندد؟»

روزنامه کیهان هم تیتر یک خود را به تشکیل «ائتلاف جهانی در برابر زورگویی‌های آمریکا و غربی‌ها» اختصاص داده و در یادداشت روز خود با عنوان «تلخی یک چای کهنه‌جوش» افشای فساد چای را دلگرم‌کننده می‌داند. هر چند روزنامه فرهیختگان در حالی که تیتر یک خود را به مطلبی درباره «سیاسی‌سازی فساد تلخ‌تر از چای» اختصاص داده و آورده که این فساد سیاسی‌شده در حالی که فساد جناح‌بندی سیاسی نمی‌شناسد.

روزنامه اعتماد در گزارش صفحه نخست خود به موضوع گرانی پرداخته و در مطلبی با عنوان برای یک لقمه نان آورده است: «نتایج یک پژوهش مستقل درباره «تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی» نشان می‌دهد که کالایی به نام «نان» در صدر هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی قرار داشته است. موضوع مهم دیگر این تحقیق این است که «شوک‌های قیمتی محصولات غذایی، تاثیر بالاتری بر هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به شهری می‌گذارد.»