او که در شهر کیش زندگی می‌کند، بعد از آن شکل‌گیری گردباد را در کانال‌های مربوط به جزیره کیش می‌بیند. به گفته او این گردباد در یکی از سواحل کیش به نام ساحل شهرک المپیک شکل گرفته است که تا حدودی از مرکز شهر کیش فاصله دارد. این فیلم‌ها را هم ساکنان شهرک که منظره به دریا دارند، گرفته‌اند. او می‌گوید: «این پدیده هر سال در کیش اتفاق می‌افتد، اما معمولا در بهمن و اسفند، امسال خیلی زود اتفاق افتاد.» این ساکن جزیره کیش عنوان می‌کند که در سال‌های گذشته خسارت‌های وارد آمده از گردباد چندین برابر امسال بود. من یادم هست که سال گذشته بیلبوردهای زیادی کنده شده بودند و درخت‌های شکسته کم نبودند. کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند؛ گردبادی که درون خلیج‌فارس شکل گرفته، پدیده‌ای است به نام ‌Whirlwind، نوعی پدیده آب و هوایی که متشکل از یک سیستم بادی پیچشی است. این پدیده نوعی گردباد محسوب می‌شوند.