مواد مخدر، تروریسم و پناهندگان، سه ستون یک بمب ساعتی برای شام، خلیج فارس و منطقه بزرگ‌تر MENA هستند. هیچ اقدام جدی در مورد هیچ یک از این پرونده‌ها انجام نشده است. هر سه فایل متوقف شده‌اند یا با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. این مسائل باید حل شود تا برنامه‌‌‌های چشم‌‌‌انداز سوریه عملی شود. حتی با توافق ایران و عربستان، ما در سیاره دیگری به سر نمی‌بریم، اینجا خاورمیانه است. چند داستان موفقیت پایدار برای شمارش وجود دارد و مسائل بیشتری برای حل و فصل وجود دارد. دیدگاهی که می‌گوید نباید به اسد نزدیک شد ذکر شده است. اما جایگزین چیست؟ وضعیت موجود ناپایدار است. بیایید ببینیم چه دستاوردهایی ممکن است از این چرخش گسترده منطقه‌ای حاصل ‌شود.