این مقام ارشد آمریکایی در ادامه مدعی شد که ایران «هیچ توجیهی» برای حمله یا آزار و اذیت کشتی‌‌‌های تجاری ندارد. کربی در ادامه ادعا کرد: «امروز وزارت دفاع مجموعه اقداماتی برای تقویت موضع دفاعی‌‌‌مان در خلیج عربی [خلیج فارس] انجام خواهد داد. مرکز فرماندهی آمریکا طی روزهای آتی جزئیات بیشتری در خصوص این اقدامات منتشر خواهد کرد.» همچنین مایکل لاهورن، سخنگوی سنتکام به العربیه انگلیسی گفت که ارتش آمریکا در حال کار بر روی گزینه‌‌‌های مختلفی است و در خصوص این گزینه‌‌‌ها با شرکای منطقه‌‌‌ای «که همچنان نگران تهدیدات مکرر و غیرقابل توجیه، توقیف‌‌‌های غیرقانونی و حملات در آبراه‌‌‌های منطقه هستند»، گفت‌‌‌وگو خواهد کرد.