دیروز اما محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تعداد امضاها از ۲۵امضا به ۱۷ امضا کاهش پیدا کرده نه تنها از جمع‌آوری مجدد امضا برای مسکوت ماندن طرح به مدت ۹ ماه برای رفع ایرادات خبر داد، بلکه درباره جزئیات جلسه فراکسیون روحانیون مجلس با طراحان طرح و اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز خبر داد.  زنگنه به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح اصلاح بانک مرکزی ایرادات ساختاری و محتوایی فراوانی دارد و اقتدار و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. به گفته وی، در جلسه فراکسیون روحانیون مجلس بر سر این موضوعات بحث شد که بانک‌ها نقدینگی خلق می‌کنند، حیله ربا در طرح مذکور رفع نشده است و دست بانک‌ها برای بنگاه‌داری بسته نشده است. به گفته وی، بانک مرکز‌ی باید مقتدر باشد و در این طرح اقتدار بانک مرکزی زیر سوال رفته است.  از سوی دیگر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» از جریان‌سازی رسانه‌ای گروه اقتصادی مرکز تحقیقات اسلامی انتقاد کرد و گفت: آنها در مقام مشورت قرار دارند. ما نظرات آنها را در جلسات مختلف شنیده‌ایم و بررسی کرده‌ایم، اما نمی‌شود که نظرات خود را با استفاده از ابزار رسانه بخواهند اعمال کنند.