تعیین تکلیف ۹۰ درصد هزینه‌های ناباروری

همچنین در خبری دیگر از خانه ملت، زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون، وزارت بهداشت مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارش کاملی از درصد زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه و اعتبارات دریافتی و تخصیصی را به کمیسیون اعلام و همچنین سازمان بهزیستی تا سه ماه آتی نسبت به تحت پوشش قراردادن صددرصدی پشت نوبتی‌های بهزیستی اقدام کند.  وی گفت: پس از توضیحات معاونت درمان و اعضای کمیسیون در مورد بحث بیمه ناباروری، سازمان بیمه تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های زوج‌های ناباروری که سرپایی به مراکز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند اقدام و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون و وزارت بهداشت منعکس کند.

15 نفر این پست را پسندیده اند