با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری از سوی معاون اول رییس‌جمهور، موسسات و آموزشگاه‌های متخلف کنکور به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس فصل اول این مصوبه که به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است، «‌آزمون سراسری» عبارت از کلیه آزمون‌هایی است که جنبه ملی و همگانی دارند و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شوند.

بر اساس فصل دوم این آیین‌نامه، برای رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشکیل می‌شوند و مسوولیت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.

جلسات این هیات‌ها با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در هر حال با سه رای معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

دبیرخانه هیات تجدیدنظر در سازمان سنجش آموزش کشور مستقر است.

طبق ماده ۷ آیین‌نامه، هیات‌های بدوی در صورت اطلاع و یا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شکایات یا اعلام توسط حوزه‌های برگزاری آزمون، بالاترین مقام‌اجرایی دستگاه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و گزارش‌های مردمی، شروع به رسیدگی می‌کنند و وفق مقررات این آیین‌نامه تعیین تکلیف خواهند کرد.

رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های موضوع این قانون در ابتدا با هیات‌های بدوی است.

هیات بدوی پس از بررسی‌های لازم موارد تخلف را کتبا به متهم به تخلف ابلاغ می‌کند و برای دفاع از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز به وی مهلت می‌دهد که این مهلت تا یک‌ماه قابل افزایش است.

تصمیم هیات‌های بدوی قطعی و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید‌نظر باشد هرگاه متهم یا وکیل و یا نمایندگان قانونی وی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، با ذکر دلایل به طور کتبی درخواست تجدیدنظر کند، هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۲۱ این آیین‌نامه، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر پرونده‌ها را به نوبت رسیدگی می‌کنند، مگر اینکه به موجب قانون یا به تشخیص رییس ‌هیات‌‌بدوی و تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

بخش دیگری از این آیین‌نامه به شرایط برگزاری مجدد آزمون‌ها پرداخته و آورده است: ‌جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل است: الف‌- تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب.