گل ختمی علاوه بر خاصیت محافظت‌کنندگی غشا مخاطی دستگاه گوارشی، با ورم معده نیز مقابله می‌کند.

محافظت از غشاء مخاطی دستگاه گوارشی از خواص مهم دارویی گیاه گل ختمی است.

ریشه گیاه ختمی با افزایش اسید معده و ورم معده نیز مقابله می‌کند و دم کرده این گیاه برای درمان ورم شانه و همچنین تکرر ادرار مفید است. ریشه این گیاه به صورت پماد برای درمان جوش و خارش استفاده می‌شود.