تکذیب فروش واکسن فایزر

همچنین به گزارش انتخاب، محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو با تکذیب فروش واکسن فایزر در بازار سیاه گفت: هیچ گزارش رسمی مبنی‌بر وجود واکسن فایزر در بازار غیر قانونی نداشتیم؛ حتی مسوول فایزر اعلام کرده است که امکان اینکه واکسن فایزر در بازار ایران وغیرقانونی به فروش برسد وجود ندارد و اعلام کردند که غیر ممکن است واکسن در بازار ایران به فروش برسد.