ساعت ۸:۵۸؛ انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران رای دادند. در استان تهران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار واجدین شرایط رای دادن هستند.

ساعت ۱۱:۴۵؛ سیداسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور: بیش از ۵ میلیون نفر در سراسر کشوردر انتخابات شرکت کرده‌اند. حدود ۵۸ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

 ساعت ۱۲ ظهر؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور: میزان مشارکت مردم مانند دوره‌های قبل است و حدودا ۷/ ۵ تا ۷/ ۷ میلیون نفر شرکت کرده‌اند.

ساعت ۱۲:۱۳؛ انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران: در استان تهران ۷۱۵ هزار نفر رای دادند.

ساعت ۱۵؛ جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور: حدود ۱۱ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات رای داده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
80 نفر این پست را پسندیده اند