توضیح وزارت اطلاعات

در همین حال مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات درخصوص حبس حسن عباسی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش «ایسنا» با توجه به طرح برخی شبهات منتشر شده درخصوص حبس آقای حسن عباسی، پس از پیگیری موضوع، مدیرکل حقوقی وزارت، اعلام کرد:متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) این مرکز عظیم مبارزه و جهاد - به‌رغم خویشتن‌داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتنا به حفظ مصالح امنیت ملی - وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که وی در سخنرانی مدعی شده بود: نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضدنظام در ارتباط است و ...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضایی اقدام و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتا رای محکومیت نامبرده در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی‌کننده صادر و رای مزبور با توجه به تجدیدنظر‌خواهی مشارالیه در مرحله تجدیدنظر نیز مجددا رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید نظر رسیدگی‌کننده قطعی شده و قاعدتا حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضایی، توسط مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است.

این مطلب برایم مفید است