همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف دانش‌آموزان گفت: مشق شب دانش‌آموزان باید منجر به تقویت تفکر آنها شود و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش باید مقوم این رویکرد باشد و ما باید به دانش آموزان سوال کردن را آموزش دهیم نه پاسخ دادن به سوال را. وزیر‌ آموزش و پرورش بیان کرد: به آموزش و پرورش چه ارتباطی دارد دانش‌آموز بداند به‌عنوان مثال گردن زرافه چندمتر است و پاهای واقعی هزارپا چند عدد؟ ما باید نوع تفکر و روش‌های حل مسائل مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی در جامعه و صحبت کردن با دیگران را به دانش‌آموزان یاد دهیم. بطحایی با اشاره به اینکه «به پیر و پیغمبر قسم» من با هیچ ناشر و هیچ فردی که آزمون‌ها را برگزار می‌کند دشمنی ندارم، افزود: اما معتقدم این موارد برای مدارس سم است و رویکرد ما باید اصلاح شود.

ممنوعیت کتب کمک‌آموزشی

همزمان حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: استفاده از کتب کمک آموزشی را ممنوع کردیم و حتی امسال در جشنواره کتاب رشد، کتب کمک درسی در ابتدایی را داوری نکردیم و اصلا به جشنواره راه ندادیم.